KULLANIM KOŞULLARI

1. Giriş - Hoşgeldiniz

Lütfen lookinwell.com (Şirket, lookinwell.com, veya biz olarak anılacaktır) tarafından sağlanan internet tabanlı hizmetler, mobil servisler ve iş araçlarının kullanımı yönergelerini anlatan Hizmet Koşullarını (Hizmet Şartları,, Şartlar veya Sözleşme olarak anılacaktır) dikkatlice okuyunuz. Eğer sağladığımız hizmetler ile ilgili sorularınız varsa lookinwell.com sitesini kulanarak bize e-posta gönderebilirsiniz.

1.2. Kullanıcılar özellikle aşağıdakilere dikkat etmelilerdir:

1.2.1. Fıkra 4.4; ve

1.2.2. Madde 5.

1.3. Aşağıdaki hizmetler kulllanımınıza sunulmuştur:

1.3.1. lookinwell.com web sitesi ("Web Sitesi"),

1.3.2. mevcut lookinwell.com markalı mobil uygulamalar,

1.3.3. üçüncü parti sosyal medya uygulamaları için kullandığımız sayfalar,

1.3.4. internet ya da (akıllı telefonlar ve tabletler dahil) mobil cihazlar üzerinden kullanılabilir hale getirilen içerikler; ve

1.3.5. E-posta veya mobil cihazınız ile ilişkili bilgiler, ürünler ve tarafımızdan sağlanan hizmetler

1.3.6. Bu tür hizmetler, uygulamalar ve Web Sitesi topluca "Hizmet" olarak anılacaktır.

1.4. lookinwell.com hizmetleri aşağıdakileri sağlamak üzere tasarlanmıştır:

1.4.1. Müşteriler ile:

1.4.2. Güzellik ve sağlık hizmetleri ile ilgili sözleşmeler ile lookinwell.com platformunda kayıtlı PROFESYONELLERİN tedarikleri;

1.4.3. Uzmanlar ile:

1.4.4. Profesyonellerin Güzellik ve Sağlık hizmetlerini sağlaması amacıyla MÜŞTERİLERİ yakalama amacı ile sağlanan farklı hizmet paketleri ve teklifler,

1.4.5. PROFESYONELLERİN tarih senkronizasyonu için lookinwell.com araçlarının kullanımı

1.5 Bu şartlar, maddeler ve Hizmet ve Gizlilik Politikası dahil olmak üzere sergilenen politikalar ve Servislerin kullanımını oluşturmaktadır ve kullanıcılar ile lookinwell.com arasında önceki anlaşmaların yazılı ve sözlü içeriğini kapsamaktadır.

1.5.1 Eğer herhangi bir ödül yarışması veya hizmetler ile ilgili diğer promosyonlara katılırsanız, aynı hüküm ve koşullar bu Şartlar ve Politikalara ek olarak geçerli olmayabilir. Herhangi bir ek hüküm ve koşullar ile bu Şartlar ve Politikalar arasında bir çelişki olması durumunda, bu tür ek şartlar anlaşmazlık ölçüsünde geçerli olacaktır.

1.6. Tüm kullanıcılar bu hizmetleri kullanabilmek için Şartları kabul etmelidir. Hizmetlerin kullanımı; Hizmet Koşulları şartları ve tüm koşulları kabul ve anlaşmayı içerir. Kullanıcı bu koşullar içerisinde herhangi bir şeye itiraz ederse, hizmetleri kullanmasına izin verilmez.

1.7. Önceden yazılı iznimiz olmaksızın Şartlar kapsamındaki herhangi bir alt sözleşmeyi transfer edemezsiniz. lookinwell.com herhangi bir zamanda, alt sözleşmenin tamamını veya bir kısmını, haber vermeksizin transfer etme ya da devretme hakkını saklı tutar.

1.8. Hizmet koşullarını zaman zaman değiştirebilir ve Web sitesine alternatiflerini koyabiliriz. Yapılan bu şart değişikliklerini kabul etmiyorsanız, bu durumda hizmetleri kullanmayı en kısa zamanda durdurmalısınız. Şartların değişikliğinden sonra lookinwell.com sitesindeki hizmetlerin kullanılması, şartları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

1.9. Web sitesi ve (Profesyonel İçerik hariç) üzerinde bulunan içerik ile diğer tüm Fikri Mülkiyet Haklarının tüm hakları daima lookinwell.com üzerine lisanslıdır. Bu Sözleşmede yer alan hiçbir tür Fikri Mülkiyet Hakları veya ilgili olarak herhangi bir kullanıcıya herhangi bir hak verilmeyecektir.

1.10. Bu Anlaşmanın herhangi bir kısmının uygulanamaz olması diğer bölümlerin de uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

1.11. Herhangi bir hak veya telafinin gerçekleştirilememesi durumunda iki tarafta da herhangi bir gecikme, eylem veya ihmal olması durumunda bir feragat ya da herhangi bir diğer hak kullanılmayacaktır.

2. Tanım

2.1 Aksi sağlanmadığı takdirde bu anlaşmada:

Madde 3'te belirtilen anlama sahiptir

Müşteri, lookinwell.com platformu vasıtasıyla Güzellik/Sağlık hizmetleri alan ve Profesyonellerden hizmet alan kişi anlamına gelir.

"Fikri Mülkiyet Hakları" dünya çapında mevcut olan veya olacak her türlü tasarım, veritabanı, çeviri hakları da dahil olmak üzere; alan adları, uzantılar, kayıtlı tasarımlar, patentler, ticari markalar, ticari adlar, ve tescilli olan diğer her türlü hakkı kapsamaktadır, ve ancak sadece bunlarla sınırlı değildir. Yukarıdaki içerikler, kaydedilebilir haklarla ilgili olarak, yapılan herhangi bir başvuruya ya da hakka uygulanabilir.

Taraflar, lookinwell.com, profesyoneller ve müşteriler anlamına gelir.

"Ödeme Sağlayıcısı" operasyonel / finansal hizmetleri sunan şirket yönetimi ve lookinwell.com Platformu içinde yapılan ödemelerin kontrolünden sorumlu olan kişi anlamına gelir. Kullanıcı, platformda sağlanan ödeme yoluyla finansal işlem yaptığında, bu işlemlerin doğrudan lookinwell.com tarafından yapılmadığını, tüm ödemelerin ve değerlerin komisyon dağıtımının münhasıran yapıldığını dikkate almalıdır.

Profesyonel, lookinwell.com aracılığı ile Güzellik-Sağlık hizmetlerini sağlayan birey veya kuruluş anlamına gelir.

"PROFESYONEL İçerik" Bu Anlaşma uyarınca yayınlanabilen (adını, logosunu ve diğer marka özelliklerini ve Fikri Mülkiyet Haklarını içerebilir) herhangi bir bilgi, belge, ekipman, yazılım ya da başka malzeme anlamına gelmektedir.

"Kayıt Verileri" madde 7.1 belirtilen anlama sahiptir.

Kullanıcı, tekil durumdayken bireyi, çoğul durumdayken profesyonelleri ve müşterileri belirtir.

lookinwell.com: kullanıcıların platformunu kullandıkları, güzellik-sağlık hizmetlerinde aracılık yapan, profesyonellerin müşteriler bulmak için kullandıkları sözleşmeli profesyoneller içeren platform anlamına gelir.

lookinwell.com platformu" veya "Platform": Herhangi bir Profesyonel ile Müşteri arasında sözleşme yapmak amacıyla lookinwell.com tarafından kullanılan sistemler ve araçlardır, ancak bu uygulamalar lookinwell.com hizmetleri ile sınırlı değildir.

Promosyon Kampanyası, lookinwell.com ve platformda bulunan profesyonellerin belirli bir hedef kitleye tanıtım ve promosyon amacıyla paylaştıkları mesajlar anlamına gelir.

2.1. İçerikte aksi belirtilmedikçe:

2.1.1. Her cinsiyet diğerlerini kapsar;

2.1.2. tekiller çoğulu ve tam tersini içerir;

2.1.3. Bu Anlaşmanın referansları programı içerir,

2.1.4. kişilerin referansları bireyleri, a.ş. organları, devlet kurumları, ve şirketleri kapsar;

2.1.5. Madde başlıkları kendi yorumunu etkilemez;

2.1.6. 'Yazma' veya 'yazılı' atıflar; Hizmet tesisleri vasıtasıyla yapılan e-posta veya iletişim içerir;

2.1.7. genel kelimeler örnek ile sınırlı değildir; ve

2.1.8. mevzuata yapılan referansla;r herhangi bir değişiklik ya da yeniden düzenleme olarak sayılabilir.

3. Yolsuzluk Karşıtı Uygunluğu

"Yolsuzluk Yasaları" rüşvet veya yolsuzluğu kapsayan; ve ilgili ülkede ilgili yıl yürürlüğe girmiş tüm kanunları kapsar.

3.1 Her bir taraf, Yolsuzluk yasalarına uyum sağlamak için gerekli prosedürlere sahip olmalıdır ve bu kanunlara harfiyen uymalıdır.

3.1.1. Bu tarafların tüm personeli;

3.1.2. Taraf ile ilişkili diğer herkes, ve

3.1.3. bu sözleşmenin uyması için dahil olan herkes. "yeterli prosedürler" ve "ilgili" ifadeleri ilgili ülkenin yolsuzluk yasası ile uygun olarak tefsir edilir.

3.2 Yukarıdaki maddeyi sınırlamaksızın, yapılan herhangi bir uygunsuz ödeme (ilgili ülkenin yolsuzluk yasasında tanımlandığı üzere), herhangi bir rüşvet, veya benzer yapılacak herhangi bir doğrudan veya dolaylı ödeme, bu prosedürler içerisinde ele alınacaktır.

4. lookinwell.com Hizmetleri

4.1 lookinwell.com Profesyonellere, 1.4. maddesinde belirtilen ana hizmetler ve ek hizmetler de dahil olmak üzere, kayıt esnasında sunulan paket seçenekleri sunacaktır.

4.1. lookinwell.com, Profesyonellere şunları sunmaktadır:

4.1.1. lookinwell.com platformunda, profesyonelin profilinin geliştirilmesi,

4.1.1.2. PROFESYONELLERİN önceki çalışmalarının görüntülenme ekranı,

4.1.1.3. zamanlanmış hatırlatıcıların otomatikleştirilmesi,

4.1.1.4. Müşteri önermeleri,

4.1.1.5. sunulan planlama araçları,

4.1.1.6. zamanlama raporlarının üretimi;

4.1.1.7. fotoğraf çekim hizmetleri; ve

4.1.1.8. PROFESYONELLERİN görünürlüğünü artırmak amacıyla yapılan promosyon kampanyaları.

4.1.2. Firma profesyonelleri, yukarıda sözü geçen paketlerin kendi aldıkları hizmetlere göre değişeceğini, ve her paketin ayrı fiyatlandırması olduğunu dikkate almalıdırlar. PROFESYONEL bu nedenle de yalnızca seçilen pakete karşılık gelen belirli bir hizmet alacağını kabul eder.

4.2. Herhangi bir zaman ve önceden yazılı izin olması gerekliliği ile lookinwell.com:

4.2.1. başlık ve hizmet paketi kapsamı değiştirmek; ve / veya

4.2.2. hizmet paketi fiyatları değiştirme gibi haklarını saklı tutar.

Aksi belirtilmediği sürece, lookinwell.com; 4.2. maddede belirtilen durumları, PROFESYONELLERE 10 gün öncesinden bildirmek sureti ile değiştirebilir. // Bununla beraber, lookinwell.com tarafından yapılan değişikliklerin Profesyonel tarafından kabul edilmemesi halinde, hesabın iptali için sistem yöneticisine e-posta ile başvuru yapılmalıdır. Bu iptal herhangi bir ek ücret olmadan (Profesyonelin lookinwell.com'a borçlu olduğu durumlar hariç) yapılacaktır.

4.3. lookinwell.com tarafından verilen hizmetler, ne durumda olursa olsun aşağıdakileri kapsamamaktadır:

4.3.1. Hem profesyonelin hem de müşterinin, çalışanlara vermiş olduğu sözler,

4.3.2. Profesyonellerin; müşterilere olan sorumlulukları,

4.3.3. MÜŞTERİLER açısından, herhangi PROFESYONEL tarafından sağlanan hizmetlerle ilgili herhangi bir garanti.

4.4. Kullanıcılar, lookinwell.com platformundaki hizmetlerin sınırlı olduğunu kabul etmiş sayılırlar. Sağlanan sağlık/güzellik hizmetleri lookinwell.com tarafından satın alınmaz veya satılmaz. Bu hizmetler müşteriler tarafından Profesyonellerden satın alınmaktadır ve profesyoneller tarafından müşterilere satılmaktadır. Herhangi bir kullanıcının eksikliklerinden ve eylemlerinden lookinwell.com sorumlu tutulamaz.

5.Sorumluluğun Sınırlandırılması.

5.1. Bu şartlar altındaki hiçbir maddede; ihmalden kaynaklı ölüm, ciddi yaralama, yanıltma veya sorumsuzluktan kaynaklanan herhangi bir yasa dışı durumdan dolayı lookinwell.com sorumlu tutulamaz.

5.2. Eğer lookinwell.com hizmetlerinden veya kullanım koşullarından memnun değilseniz, hizmet almayı durdurma hakkına sahipsiniz. /

5.3 Yukarıda ortaya konan, herhangi bir yanlışlıktan kaynaklı kayıp veya zarar için (ihmal dahil) lookinwell.com sorumlu olmayacaktır.

5.4. LOOKINWELL.COM, HİÇBİR DURUMDA, YASANIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE ORTAKLARI, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLER, VE LİSANS VERENLERİ; HERHANGİ BİR HASARDAN SORUMLU TUTMAMAKLA BERABER, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI YA DA ÖRNEK TEŞKİL EDEN ÖZEL ZARARLARI İÇİN EKONOMİK KAYIP, İTİBAR KAYBI VEYA ZARAR YA DA İŞ KESİNTİSİ GİBİ DURUMLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BU BİLGİLERİN KAYBI VEYA ZARARI HABERDAR EDİLMİŞ OLSA BİLE:

5.4.1. HİZMETLERİN KULLANILAMAMASI;

5.4.2. PROFESYONELLERİN SAĞLADIĞI HİZMETLER DAHİL; KULLANICIYA YAPILAN HERHANGİ BİR DAVRANIŞ, İHMAL VEYA BUNA BENZER DURUMLARLA BAĞLANTILI OLAAK ORTAYA ÇIKAN TAKİP, FİZİKSEL ŞİDDETİ İÇEREN ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BERABER, HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIK VEYA ETKİLEŞİM;

5.4.3. ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN YÜRÜTTÜĞÜ EYLEMLER VEYA BİLDİRİLER,

5.4.4. VEYA HİZMETLER VEYA KULLANICI VERİLERİ VEYA İLETİMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ YA DA HERHANGİ BİR İZİNSİZ ERİŞİM; VEYA

5.4.5. HİZMETLER İLE İLGİLİ BAŞKA HERHANGİ BİR KONUDA SORUMLU DEĞİLDİR.

5.5. Şartlar herhangi bir sınırlama veya sorumluluk dışında uygulanabilir olmadığı durumlarda, lookinwell.com sağlık ve güzellik hizmetleri platformu, kullanıcıya 200 Pound'dan daha fazla bir ceza ödemeyecektir.

5.6. Madde 5 hükümleri ayrı ayrı ve diğerlerinden bağımsız olarak tefsir edilir.

5.7. Bu hüküm, bu Şartların feshi veya bitiminde de devam edecektir.

6. Kullanabilirlik ve Kullanılabilirlik

6.1. lookinwell.com Platformunu kullanmayı seçerek, ilgili ülkenin yasalarına tabi olacağınızı ve tarafların ilgili ülkenin mahkemelerinde münhasır yargı yetkisine tabi olacağını kabul etmiş sayılırsınız.

6.2. aşağıda belirtilenler hariç, her durumda lookinwell.com platformundan en yüksek verimi alacağınızı bildiririz:

6.2.1. En az 8 saat öncesinden bildirilen genel web sitesi bakımı,

6.2.2. Elde olmayan sebepler, doğal nedenler, hükümetle ilgili sorunlar, sel, yangın, deprem, sivil kargaşa, terör, grev ve diğer iş sorunları ile internet servis sağlayıcısı arızaları.

6.3 Herhangi bir anda haber vermeksizin hizmetlerin tamamını veya bir kısmını değiştirme ve askıya alma ve sona erdirme hakkımız saklıdır. // // //

6.4. lookinwell.com, akıllı telefonlarda, bilgisayarlda, tablet veya elektronik cihazlarda olması gereken internet bağlantısından sorumlu değildir.

6.5. lookinwell.com hiçbir şekilde kullanıcı içeriklerinden sorumlu değildir, ve herhangi bir zamanda uygunsuz bulduğu içeriği kaldırma hakkına sahiptir.

6.6. lookinwell.com, kişisel verilerin yetkisizce veya yasadışı işlemesine karşın kayıp, imha veya kişisel verilere olan hasarı önlemek için tüm uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alacaktır, ancak bununla beraber virüs veya zararlı yazılım gibi iletim kaynaklı kayıp veya hasarlardan sorumlu değildir.

6.6.1. Ayrıca lookinwell.com, kullnıcı bilgilerine erişimi kısıtlayıcı mekanizmayı engellemeyi, kamu ağları ve internet kulanımının üçüncü şahıslar tarafından alınan önlemlerin ihlalinden kaynaklanarak gelebilecek herhangi bir zarardan tutumlu sayılamaz. //

6.7. Hizmetlerde kayıtlı verilerin güvenliği ve gizliliği ile ilgili olarak, lookinwell.com, tüm kullanıcı bilgilerini ve özel verileri tam korumalı şifreleme teknolojisi ile korumaktadır. // Kullanıcılar kendi şifre ve kimlik bilgilerinin korunmasından kendileri sorumludur.

6.8. lookinwell.com platformu ve tedarikçileri sistemleri, sunucu ya da üçüncü parti davranışları nedeniyle oluşan başarısızlıklardan veya ekipmanlara gelebilecek herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu olmayacaktır.

7. Kayıt ve Kullanıcı hesabı

7.1. Kullanıcılar, hizmetlere kaydolurken tam ve doğru bilgi sağlamayı taahhüt eder. // //

7.1.1. Kullanıcılar lookinwell.com platformuna, Facebook, Twitter ve Instagram gibi üçüncü parti uygulamaları ve hesaplarına bağlantılar için gelecekte yetki ve yükseltme amacıyla izin verir. // //

7.1.1.1. Kullanıcılar lookinwell.com'a üçüncü taraf erişim izini vererek:

7.1.1.1.1. lookinwell.com'un arkadaş listelerine, herkese açık profiline ve sağlanan verilere erişebilmesini kabul eder.

7.1.1.1.2. lookinwell.com, üçincü taraf hesaplara ek bilgi sunabilir.

7.2. Kullanıcı lookinwell.com'un istediği belgeleri sağlamadığı takdirde, hesabının reddedileceğini kabul eder. //

7.3. Kullanıcı kişisel hesabını kimseye devredemez. // Engellenen kullanıcılar yeni hesap açamaz. //

7.4.lookinwell.com, kayıt öncesi aşağıdaki belgeleri talep edebilir:

7.4.1. profesyonellerden: kişisel ve mesleki belgeler; ve gerekli olabilecek ek belgeler,

7.4.2. şirket sicil numarası, kimlik kartı numarası ve adres kanıtının yanı sıra banka bilgileri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli kullanıcı belgeleri.

7.5. lookinwell.com, platform faaliyetleri ve Kulanıcı onaylarını optimize etmek amacıyla gerekli her türlü bilgiyi kullanma hakkını saklı tutar.

7.6. kayıt kabul edildikten sonra, bir kullanıcı adı ve parola oluşturulur ve hizmetlere erişimi sağlamak amacıyla KULLANICI'ya verilir.

7.7. Lookinwell.com, üçüncü şahıslara şifrenin verilmesi nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı bu durumdan tamamen kendisi sorumludur.

7.8. Kullanıcı, taraflar arasındaki temasları sağlamak amacıyla lookinwell.com'a bu verileri kullanma hakkı verir.

7.9. lookinwell.com, saygınlığın korunması ve güvenlik için kişisel bilgileri vermeme hakkını saklı tutar.

7.10.Kullanıcı, yasa, yönetmelik ya da yetkili bir makam emriyle bunu yapması gerektiğinde, kullanıcı bilgilerini profesyonel bir danışmana vermeyi kabul eder.

7.11. Kullanıcı internetin % 100 güvenli olmadığını, ve bu sebeple lookinwell.com'un yasadışı yollarla yapılan bilgi hırsızlığından sorumlu olmayacağını kabul eder.

7.12. lookinwell.com, saldırgan, küfürlü, küçük düşürücü, yalan e yürürlükte olan herhangi bir hükmün ihlal edildiği durumlarda, kullanıcıyı kalıcı olarak devre dışı bırakma hakkını saklı tutar.

7.13. lookinwell.com, kullanıcı hakkında şikayet veya hizmet bedelinin ödenmemesi sonucunda kullanıcı kaydını engelleyebilir.

7.14. Kullanıcı hesabının engellenmesi durumunda, hesap ile ilgili diğer kişileri lookinwell.com bilgilendirecektir. //

7.15. lookinwell.com, kullanıcılardan gelen şikayetler üzerine odaklanmış bir ekip ile, yorumların değerlendirildiği bir iç politikaya sahiptr, ve bu nedenle hiçbir kişisel veri, yasalar gerektirmediği ve yasalar tarafından talwep edilmedikçe, şikayet üzerine ifşa edilmeyecektir.

7.16. Muhafaza ve yürürlükteki yasalara uygun olarak lookinwell.com, hesaplara ilişkin bilgileri kendi kayıt sisteminde tutacaktır.

7.17. Kullanıcı herhangi bir zamanda, hesabının iptaline itiraz etme hakkına sahiptir. Bunu yapmak için kullanıcı, e-posta@lookinwell.com adresine tam adını ve kayıt bilgilerini göndermelidir.

8. Profesyonellerden Güzelliik/Sağlık hizmetleri alma

8.1. lookinwell.com, sadece profesyoneller ile işverenler arasında bağlantı oluşturmayı kolaylaştırmak için bir ara ürün olarak hizmet vermektedir. // // // //

8.2. sisteme kaydolan profesyonel, lookinwell.com tarafından sağlanan hizmetlerin maliyetlerini ödemeyi, kayıt esnasında kabul eder. // // // // Bununla beraber, lookinwell.com tarafından yapılan değişikliklerin Profesyonel tarafından kabul edilmemesi halinde, hesabın iptali için sistem yöneticisine e-posta ile başvuru yapılmalıdır. Bu iptal herhangi bir ek ücret olmadan (Profesyonelin lookinwell.com'a borçlu olduğu durumlar hariç) yapılacaktır.

8.3. Müşteriler, lookinwell.com aracılığı ile yaptıkları rezervasyonlar için bir komisyon ödemeyi kabul ederler. Rezervasyona dahil olmayan diğer ödemelerden lookinwell.com sorumlu değildir.

8.4.lookinwell.com platformundaki kampanyalar

lookinwell.com, platformdaki profesyonellerle anlaşarak özel promosyonlar sunabilir. Lütfen her bir kampanyanın her bir müşteriye bir defa yapıldığını lütfen unumayın.

Aracılık

8.5. lookinwell.com platformu üzerinden, diğer şeylerin yanında Profesyoneller şunları mutlaka sağlamalıdır:

8.5.1. erişilebilirlikleri;

8.5.2. müşterileri nasıl ağırladıkları (ev ziyaretleri ile mi yoksa salonda mı)

8.5.3. hizmet verdikleri yerin konumu

8.5.4. kişisel bilgilerin doğrulanması için verilen veriler,

8.5.5. Kişisel fotoğraf;

8.5.6. sağlanan Güzellik / Sağlık Hizmetleri açıklaması;

8.5.7. hizmetlerin fiyatı;

8.5.8. PROFESYONELLERİN önceden tamamladıkları hizmetlerin fotoğrafları. Fotoğraflar aşağıdakileri içermeliir: 8.6. lookinwell.com platformu üzerinde müşteri seçenekleri arasında şunlar vardır:

8.6.1. Müşterilerin istedikleri güzellik-sağlık hizmetleri,

8.6.2. hizmeti almak istedikleri bölge, ve

8.6.3. hizmet veren profesyonel. [Ek? - Zaman / tarih vb)8.10. Hizmetlerin bir parçası olarak, lookinwell.com; hatırlatıcı olarak sms, e-posta, uygulama bildirimleri gibi hatırlatıcı imkanları profesyoneller için sunmaktadır.

9.4. Ödeme bilgisi gizlidir

10. Öneriler ve yorumlar

10.1. MÜŞTERİLER, lookinwell.com platformunda Profesyoneller için sağlık ve güzellikle ilgili yorum yazabilirler.

10.1.1. Yorumlar şunları gerektirir:

10.1.1.1. somut gerçeklere dayalı olmalı,

10.1.1.2. adil ve objektif olmalı,

10.1.1.3. yorumlar, fikri mülkiyet haklarını ihlal edemez, ve yasadışı, iftira, kötü amaçlı ve saldırgan ifadeler içeremez.

10.1.2. madde 10.1.1'de belirtilen şartları ihlal eden yorumlar yayınlanmayacaktır veya KULLANICIYA önceden haber verilmeksizin silinecektir. Yorumlar kişilerin kendi düşünceleridir ve lookinwell.com'un fikirlerini yansıtmaz. //

10.1.3.Bir yorum göndererek, Kullanıcılar her türlü lisans haklarımı lookinwell.com'a devretmiş sayılır. lookinwell.com, yorumları düzenleme veya yayınlama haklarının saklı tutar. //

10.1.4. Kullanıcının kendi kazancı için başkaları hakkındaki yorumları çarpıtmaya yönelik girişim yapması yasaktır.

10.2. lookinwell.com platformunda, izin alınmaksızın Güzellik/Wellbeing/Estetik ile ilgili her türlü reklam malzemesini koymak yasaktır.

11. Taraflar arasındaki ilişki

11.1. lookinwell.com, yalnızca platform kullanıcıları arasında aracılık yapar. lookinwell.com, aracılık hizmeti dışındaki istihdam ilişkilerden muaf olmaya çalışacağını taahhüt eder.

11.2. Bu anlaşmada tasarlanan hiçbir şey, herhangi bir ortaklık girişimi kurmak veya başka bir taraf adına casusluk yapmak amacıyla kullanılamaz.

11.3. Her bir taraf, herhangi bir kişi yararına değil, sadece kendi adına hareket edeceğini taahhüt etmiş sayılır.

12. Şartlar

12.1. Bu anlaşma, kullanıcının kayıt anından, hesabın silindiği ana kadar geçerli olacaktır.

13. Fikri Mülkiyet

13.1. . Bu şartlara konu olan maddeler, lookinwell.com'a ait her türlü logo, ticari marka gibi geri alınabilir, münhasır olmayan, devredilemez bir lisans vermektedir. Hizmetlerin kullanımı ile bağlantılı olarak Ticari kullanım, lookinwell.com platformu üzerinden sunulan tüm güzellik-sağlık hizmetleri lookinwell.com kapsamı altındadır. Kullanıcılar tüm bahsi geçen fikri mülkiyetlerin lookinwell.com'a ait olduğunu kabul eder. //

13.2. Kullanıcıların, lookinwell.com üzerinden elde ettikleri herhangi bir bilgiyi açıkça dağıtması, değiştirmesi ve sergilemesi yasaktır.

13.3. Biz sürekli lookinwell.com'u geliştirmek için çalışmaktayız. // // // //

13.4. lookinwell.com üzerinden herhangi bir otomatik sistem oluşturmak, platformun içeriğini kopyalamak, ve çoğaltmak, geçerli mevzuattaki hukuki yasalara göre engellenmiştir.

13.5. Ayrıca bu vesile ile lookinwell.com tarafında münhasır olmayan, devredilebilir alt lisansları, başka kimse dağıtamaz, uyarlayamaz, çoğaltamaz ve değiştiremez, bu tür hizmetlerin içeriği şimdi veya gelecekte deforme edilemez. Bu lisans sadece lookinwell.com platformunda olmaya devam ettiğiniz sürece vardır, ve çıkmak istediğinizde siz veya lookinwell.com tarafından kaldırılır.

14. Tazminat

14.1. Kullanıcı, kendisinden veya, yöneticilerden, çalışanlardan, ortaklardan doğabilecek iddiaları, zararları, yükümlülükler, maliyetleri, borç ve giderleri, lisanslar dahil olmak üzere tazmin etmekle yükümlüdür. Bu yasal tazminatlar aşağıdakileri içermekle beraber bunlarla sınırlı değildir:

14.1.1. Kullanıcının hizmetlere erişimi:

14.1.2. lookinwell.com tarafından sağlanan ve kullanıcılar arasında olan herhangi bir güzellik-sağlık etkileşimleri,

14.1.3. Bu Hizmet Şartlarının herhangi bir teriminin KULLANICI tarafından ihlali;

14.1.4. sınırlama olmaksızın herhangi bir telif hakkı, fikri mülkiyet, veya gizlilik içeren bir üçüncü şahıs ile kullanıcı ihlali, veya

14.1.5. ölüm, kişisel yaralanma veya duygusal sıkıntıdan kaynaklanan veya Hizmetlerin kullanımı ile ilgili herhangi bir üçüncü taraf iddiası veya zarar. Bu savunma ve tazminat yükümlülükleri işbu Sözleşmenin feshi ve Servislerin kullanımını süresince geçerli olacaktır.